Vienna Test System

Het Vienna Test System (VTS) in de gehele wereld bekend als een van de meest gebruikte instrumenten op het gebied van compterondersteunde psychodiagnostiek. Het Vienna Test System bestaat uit krachtige basis software, veel uitstekend gevalideerde en genormeerde testen en speciale reactiepanelen. De panelen maken het testen zowel aantrekkelijk als eerlijk. Meer info op:

http://www.psychologischtesten.nl
Vienna Test System